Douwe Draaisma

Oer herinnerje en ferjitte……Hoe wurket dat?