Geschiedenis

Welkom op de website van ’t Nut Ferwert-Hegebeintum!

Aan het begin de 19e eeuw, na de Napoleontische jaren zag de maatschappij er heel anders uit dan nu. Van sociale voorzieningen, zoals wij die nu kennen en eigenlijk normaal zijn gaan vinden, was in die tijd in het geheel geen sprake. Op een gegeven moment werd het initiatief genomen door een redelijk welvarende groep om iets te doen aan de vaak erbarmelijke omstandigheden waaronder het merendeel van de bevolking moest zien rond te komen. Om de noden iets te verzachten werd landelijk de Maatschappij tot Nut van het Algemeen opgericht.

Later volgden diverse zogenaamde departementen van het Nut, waartoe ook Ferwert behoorde. In 1879 werd in Ferwert-Hegebeintum begonnen en tot op de dag van vandaag bestaat deze vereniging nog steeds. (Het eerste jaarverslag is geschreven op 29 september 1879.)

En nu is het Nut nog steeds actief in het organiseren van activiteiten en evenementen ‘ ter lering ende vermaak’.

GESCHIEDENIS VAN „ IT NUT”  TE FERWERT

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de geschiedenis van „It Nut”. Dit is speciaal voor It Nut Ferwert-Hegebeintum samengesteld door Johannes van Dijk.
Het eerste gedeelte is een korte versie die vooral handelt over het begin van het Ferwerter Nut. Wel is de eerste rede die Burgemeester J.J. Cannegieter, benoemd in Ferwerderadeel in het jaar 1880, gehouden heeft voor het Nut, uitgebreid beschreven.

Het tweede gedeelte is een veel uitgebreidere versie.

Het laatste deel geeft de activiteiten weer die er waren in de bloeiperiode 1945 tot 1958 toen politieke en filosofische onderwerpen door inleiders naar voren werden gebracht maar ook reisbeschrijvingen met dia’s werden getoond.In de zestiger jaren verzochten leden om wat „lichtere” kost wat beter paste in de trend van die tijd.

Bronnen : Notulenboeken van „It Nut „te Ferwert.  Foto’s komen voor een deel uit de Soepboer Kollektie en zijn voor een deel van J. van Dijk.

Het begin van het Pleatslik Nut

Geschiedenis van het Pleatslik Nut