Geslaagde Nieuwjaarssit!

Afgelopen zondag hebben we een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst gehad in
“It Anker” . Helaas kregen we zaterdagavond het bericht dat Wiebe Kaspers wegens
ziekte moest afzeggen. Gelukkig konden we “super” gitarist Sietze Bouma laat op de
avond nog contracteren. Sietze verzorgde een verrassend optreden, deze muzikale jongen heeft veel in z’n mars en door zijn persoonlijkheid brengt hij de muziek op een hele plezierige manier over op het publiek.
De heren van de tennisvereniging brachten op een leuke wijze het jaaroverzicht op de planken. Veel nut-leden werden genoemd en de heren hadden er zelf veel plezier in om het gezamenlijk naar voren te brengen.

Wy ha wer in moaie moarn/middei hawn!!