Geslaagde Nieuwjaarssit!

Afgelopen zondag hebben we een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst gehad in
“It Anker” . Helaas kregen we zaterdagavond het bericht dat Wiebe Kaspers wegens
ziekte moest afzeggen. Gelukkig konden we “super” gitarist Sietze Bouma laat op de
avond nog contracteren. Sietze verzorgde een verrassend optreden, deze muzikale jongen heeft veel in z’n mars en door zijn persoonlijkheid brengt hij de muziek op een hele plezierige manier over op het publiek.
De heren van de tennisvereniging brachten op een leuke wijze het jaaroverzicht op de planken. Veel nut-leden werden genoemd en de heren hadden er zelf veel plezier in om het gezamenlijk naar voren te brengen.

Wy ha wer in moaie moarn/middei hawn!!

     

“Nijjierssit” zondag 8 januari 2017

Op zondag 8 januari om 11.00 uur in ´it Anker´ zal voor ons de band Wiebe optreden. De band Wiebe bestaat uit Wiebe Kaspers, Daan Slagter en Florian den Hollander. Zij spelen toegankelijke, speelse popmuziek, met Engels- en Friestalige teksten die hout snijden. Hun sterke kant ligt in het theater, maar ook op festivals breken…

Lees verder →

Programma voor het komende seizoen.

De vakantie is voor de meeste mensen weer voorbij en het bestuur van it Nut is druk bezig met het invullen van het programma voor het komende seizoen. Noteer alvast in uw agenda de volgende data’s. Zodra er een aanvulling is zullen we dit op de site kenbaar maken. 28 oktober 2016  Algemene Jaarvergadering 11…

Lees verder →

Vakantie

Beste leden van : it Nut Ferwert – Hegebeintum Het bestuur wenst jullie een fijne en zonnige zomer. Op vrijdag 28 oktober zien wij jullie graag op de Jaarvergadering. De uitnodiging hiervoor volgt.

Lees verder →

NUT COLLEGE TOUR met Douwe Draaisma op 11 maart

NUT COLLEGETOUR    met als gast Douwe Draaisma Over herinneren en vergeten  Het geheugen als onbetrouwbare verteller 11 maart 2016 Ferwerd 20:00 – 21:30  Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953) studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Groningen. Na zijn studie vertrok hij naar de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1993 bij Piet Vroon promoveerde op…

Lees verder →