Vakantie

Beste leden van : it Nut Ferwert – Hegebeintum

Het bestuur wenst jullie een fijne en zonnige zomer.

Op vrijdag 28 oktober zien wij jullie graag op de Jaarvergadering. De uitnodiging hiervoor volgt.